• Aktualności
  • Dofinansowanie z ZUS na instalację klimatyzatorów ewaporacyjnych

Otrzymaj dofinansowanie z ZUS na instalację klimatyzacji ewaporacyjnej!

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości otrzymania bezzwrotnego dofinansowania z ZUS, na klimatyzację ewaporacyjną w ramach PROGRAMU DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW nawet do 500.000,00 PLN!

"W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje:

I. Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych:

(...)

09. Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej.
10. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających oraz uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.).
11. Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudów, okapów, ssawek itp.).
12. Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.

(..)" 

Nasze klimatyzatory ewaporacyjne wpisują się w wyżej wymienione przykładowe inwestycje.

Zachęcamy do korzystania z możliwości instalacji klimatyzatorów HITEXA z dofinansowania z ZUS!

Informacje na temat programu można uzyskać:


• na stronie www.zus.pl/prewencja
• pod adresem e-mail: cot@zus.pl.
• pod numerem telefonu: 22 560 16 00 także dla tel. komórkowych.

wróć