• Aktualności
  • Głośność klimatyzatorów – dopuszczalne normy hałasu

Głośność klimatyzatorów – dopuszczalne normy hałasu

Klimatyzatory przenośne i stacjonarne są niezwykle popularne wśród osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Wszyscy doceniają ich ponadprzeciętne możliwości schładzania każdego pomieszczenia czy funkcję użytkowania urządzenia w trybie ciągłym. Na rynku znajdziemy kilka modeli różniących się budową oraz wydajnością. Ich cechą wspólną jest generowany hałas o różnym natężeniu. Jaka głośność klimatyzacji jest odpowiednia? Odpowiadamy!

Do czego służy klimatyzacja?

Standardowy system klimatyzacji składa się przede wszystkim z podzespołów takich jak sprężarka, będąca najważniejszym elementem składowym całego zestawu, skraplacz i parownik. Zestaw ten sprawia, że powietrze pobrane z wnętrza pomieszczenia mocno się schładza poprzez oddanie ciepła do czynnika chłodniczego. Ciepło przejęte przez czynnik w skraplaczu zostaje odprowadzone bezpośrednio na zewnątrz, w efekcie czego następuje znaczne obniżenie temperatury we wnętrzu danego pokoju czy biura. W pomieszczeniach mieszkalnych liczy się głośność pracy klimatyzatora, wydajność oraz inne szczegóły, które mają wpływ na zapewniany przez nie komfort.

Klimatyzatory przenośne i stacjonarne – rodzaje

Systemy klimatyzacji różnią się budową, konstrukcją oraz sposobem realizowania pracy klimatyzatora. Na rynku znajdziemy urządzenia typu monoblock, split oraz multisplit.

  • Urządzenia monoblokowe są przede wszystkim bardzo kompaktowe. Wszystkie podzespoły znajdują się w jednej jednostce, w tym kompresor, parownik i skraplacz. Podstawową zaletą tego modelu jest brak potrzeby wiercenia oraz przerabiania pomieszczeń domowych. Wystarczy umieścić je w pobliżu okna i wystawić rurę przez szczelinę bądź zaprojektować otwór w murze lub jeszcze lepiej – skorzystać z kanału wentylacyjnego.
  • Urządzenia typu split. To rozwiązanie spotykane zdecydowanie najczęściej. System składa się z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej i charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością i brakiem strat wynikających np. z otwartego okna jak w przypadku monobloków. Oczywiście oba urządzenia generujące chłodne powietrze trzeba ze sobą połączyć. Służą do tego miedziane rurki, które zapewniają nieograniczony przepływ czynnika chłodniczego po całym układzie.
  • Urządzenia typu multi-split różnią się od powyższych wyłącznie liczbą modeli wewnętrznych. Do zewnętrznej jednostki można podłączyć nawet kilka sztuk jednostek wewnętrznych i w ten sposób stworzyć skomplikowany i wysoce wydajny układ chłodzenia oparty tylko na jednej jednostce umieszczonej na zewnątrz budynku.

Głośność klimatyzacji – dopuszczalne poziomy hałasu

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu z dnia 14 czerwca 2007 roku obowiązuje wszystkich producentów jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Wyznacza maksymalne dopuszczalne wartości poziomu dźwięku generowanego przez urządzenia, aby w efekcie uchronić bliskie otoczenie od znacznego pogorszenia warunków życiowych. Uzyskane wartości określane są w decybelach [dB] i mają decydujący wpływ na sposób użytkowania danego klimatyzatora. Pomiaru głośności klimatyzacji dokonują wyspecjalizowane jednostki oraz producenci urządzeń, a uzyskane w ten sposób wartości należy obowiązkowo przekazać klientowi dokonującemu zakupu lub instalacji.

Warto wiedzieć, że dźwięki już powyżej 70 dB są przez Ministra Środowiska uznawane za szkodliwe, a powyżej 85 dB – mogą wywołać trwałe uszkodzenie słuchu i idące za tym kalectwo. W efekcie klimatyzatory przenośne i stacjonarne muszą zostać ocenione przez niezależne laboratoria i nie dzieje się to przypadkowo. Przebywanie w bliskim otoczeniu głośnej, hałaśliwej przestarzałej jednostki zewnętrznej klimatyzatora może prowadzić do wielu przykrych następstw. Być może nie do utraty słuchu, lecz z całą pewnością do znacznego pogorszenia warunków życiowych wszystkich osób, znajdujących się w jej bliskim otoczeniu.

Klimatyzacja – hałas, który może przeszkadzać

Laboratoria dokonując pomiaru głośności klimatyzacji, oceniają poziom pogorszenia komfortu życia sąsiadów oraz pracowników znajdujących się w wyznaczonej odległości od źródła hałasu. Podstawowym czynnikiem mającym decydujący wpływ na głośność pracy tych urządzeń jest jednostajny szum przetłaczanego powietrza. Liczy się także jakość wykonania urządzenia, dopasowanie poszczególnych podzespołów oraz jego wydajność i to, czy masy powietrza nie napotkają żadnego oporu, który może wywoływać kolejne wibracje czy niejednostajne uderzenia wysokiej częstotliwości.

Klimatyzacja – normy hałasu w ciągu dnia i nocy

Przyjmuje się, że dopuszczalna głośność pracy klimatyzatora wynosi w ciągu dnia:

  • 55 dB w zabudowie wielorodzinnej,
  • 50 dB w zabudowie jednorodzinnej.

Nocą z kolei powyższe wartości spadają o 10 dB w obu przypadkach. Maksymalna głośność pracy klimatyzatora w zabudowie wielorodzinnej nie może zatem przekroczyć 45 dB, a w zabudowie jednorodzinnej - 40 dB. Różnica w maksymalnej głośności między zabudową jednorodzinną a wielorodzinną wynika w głównej mierze z różnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku urządzeń wewnętrznych wartości ciśnienia akustycznego są jeszcze niższe – wynoszą kolejno 40 dB w porze dziennej i 30 dB w porze nocnej.

Klimatyzator przenośny – głośność odpowiednia do różnych zastosowań

Komponenty emitujące głośniejsze dźwięki mogą pogorszyć komfort wszystkich osób, żyjących w niewielkiej odległości od źródła dźwięku. W efekcie ogromną popularnością cieszą się obecnie doskonale wykonane najcichsze klimatyzatory split lub multi-split, które w żadnym przypadku nie emitują hałasu przekraczającego ten dopuszczalny i wyznaczony przez Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku. Czy warto je kupić? Zdecydowanie tak. Jednostajny szum wydobywający się z urządzenia może irytować osoby wrażliwe i czułe na dźwięk klimatyzatora słyszalny przez praktycznie cały czas jego eksploatacji. Jednak kwestia ta dotyczy przede wszystkim jednostek typu monoblok. Warto ten parametr wziąć pod uwagę przy wyborze klimatyzatora.

Głośność agregatu klimatyzacji – na co zwracać uwagę?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zgodność miejsca montażu z wymaganiami stawianymi przez obecnie obowiązujące prawo budowlane. W miejscach publicznych hałas nie powinien być na tyle uciążliwy, aby w negatywnym stopniu wpływać na życie codzienne osób dookoła, dlatego prawo budowlane ściśle wyznacza miejsce montażu jednostek zewnętrznych. Przede wszystkim urządzenia nie mogą po montażu odstawać od elewacji budynku na więcej niż 50 cm, a poziom ciśnienia akustycznego nie powinien przekroczyć poziomu ustalonego przez rozporządzenie Ministra Środowiska.

Warto także, aby wybrany przez nas klimatyzator ścienny typu split był umieszczony stabilnie i tworzył z elewacją sztywną, monolityczną konstrukcję. Wszelkie drgania występujące w jednostce zewnętrznej bywają najpopularniejszym ze wszystkim źródeł hałasu. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora powinna być zatem zamontowana przez znaną firmę, która zajmuje się tym procesem zawodowo.

Głośna praca klimatyzatora – co zrobić?

Jeśli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia co do charakterystyki hałasu urządzenia zamontowanego przez sąsiada, możemy skorzystać z kontroli głośności realizowaną przez Państwo Inspekcję Sanitarną. Z reguły kontrolę przeprowadza się w mieszkaniu zgłaszającego. Głośność klimatyzatora jest bardzo istotna, nie można jej zlekceważyć.

FAQ:

  • Klimatyzator – jaki dopuszczalny hałas maksymalny?

Firmy analizujące głośność klimatyzatorów, muszą ocenić wpływ ich pracy na warunki życiowe sąsiadów oraz pracowników. Za dnia ciśnienie akustyczne w przypadku zabudowy jednorodzinnej nie może przekroczyć 50 dB, a w zabudowie wielorodzinnej – 55 dB. Nocą wartości te spadają o 10 dB w obu przypadkach, co przekłada się na kolejno 40 dB oraz 45 dB.

  • Jaki hałas klimatyzatora da się zaakceptować?

U każdego człowieka tolerancja hałasu jest zupełnie różna. Dla jednych akceptowalne są wyłącznie ciche dźwięki, podczas gdy inni dobrze czują się nawet w niewielkiej odległości od dróg szybkiego ruchu. Wartość ciśnienia akustycznego jest ustalona sztywnie przez Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku i to właśnie tych danych należy się trzymać.

  • Czy klimatyzacja hałasuje?

Czy klimatyzacja jest głośna? Odpowiedź na to pytanie jest trudna, gdyż każdy z nas hałas ocenia zupełnie inaczej. To, czy klimatyzator głośno pracuje, zależy w głównej mierze od jego jakości oraz dopasowania poszczególnych podzespołów czy też od wydajności.

wróć