Szanowni Państwo,

 

Klimatyzatory ewaporacyjne HITEXA nie podlegają nowym obowiązkom operatorów sprzętu z F-gazami oraz nie nakładają obowiązku posiadania certyfikatów dla instalatorów.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, dla:

  • urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;

operatorzy (osoby fizyczne lub prawne sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem poniżej wymienionych urządzeń i systemów lub przedsiębiorstwa obsługujące te urządzenia lub systemy) mają obowiązek prowadzenia dokumentacji  w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Urządzenia chłodzące HITEXA nie przyczyniają się  doobowiązku przekazywania sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

wróć