• Aktualności
  • Jaka jest odpowiednia temperatura w miejscu pracy w hali produkcyjnej?

temperatura w miejscu pracy

Temperatura w miejscu pracy powinna być przystosowana zarówno do specyfiki wykonywanej pracy, jak i osób, które ją wykonują. Zbyt wysoka bądź zbyt niska temperatura w miejscu pracy może skutecznie uniemożliwiać wykonywanie wielu czynności. W przypadku przestrzeni jak hale produkcyjne czy magazyny, utrzymanie stałej i odpowiedniej temperatury w miejscu pracy może być trudne. Jaka więc jest minimalna temperatura w hali produkcyjnej?

Minimalna temperatura w pracy – jak się określa?

W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku hal produkcyjnych zajrzeć można do Kodeksu pracy. Istotne będzie szczególnie rozporządzenie ministra pracy z 26 września 1997 roku. Według tego dokumentu minimalna temperatura w pracy na hali produkcyjnej nie może spaść poniżej czternastu stopni Celsjusza. Przepisy bhp wskazują jednak na jeden wyjątek – dotyczy on takich zakładów, w których z uwagi na charakter pracy oraz ze względów technologicznych, temperatura w miejscu pracy w okresie zimowym oraz letnim powinna być na odpowiednio niskim poziomie.

Obowiązki pracodawcy

W pomieszczeniach biurowych oraz na halach produkcyjnych, gdzie jest wykonywana lekka praca fizyczna, minimalną temperaturę określa się na poziomie osiemnastu stopni Celsjusza. Jaka jest maksymalna temperatura w miejscu pracy? Jej wysokość nie jest określona przepisami. Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zagwarantowania swoim pracownikom nieodpłatne napoje chłodzące w przypadku, gdy temperatura przekracza dwadzieścia osiem stopni Celsjusza. Warto wspomnieć także o tym, że pracownikom młodocianym należy zakazać wykonywania pracy w momencie, gdy temperatura w pracy wzrośnie powyżej trzydziestu stopni Celsjusza. W takiej sytuacji konieczne będzie również chłodzenie hali przemysłowej.

Zamów klimatyzator już dziś!

Odpowiednia temperatura w miejscu pracy – hala produkcyjna

Praca na hali produkcyjnej nie należy do najłatwiejszych. Pracownicy nierzadko muszą podjąć się wysiłku fizycznego. Nic zatem dziwnego, że wielu z nich skarży się na spadek energii w momencie, gdy w ich miejscu pracy pojawia się niska temperatura. Wielkopowierzchniowe budynki trudno onagrzać; energia cieplna znacznie łatwiej ucieka, przez co przestrzenie są nazbyt wychłodzone. Podobnie jest w przypadku otwartej przestrzeni, gdzie optymalna temperatura jest naprawdę trudna do uzyskania.

Minimalna temperatura w pracy musi być dostosowana do czynności służbowych wykonywanych w obrębie danego stanowiska. W przypadku pracy w halach produkcyjnych zimą temperatura nie powinna spaść poniżej czternastu stopni Celsjusza. Obowiązki pracodawcy obejmują między innymi stałe monitorowanie temperatury w pomieszczeniach i reagowanie, gdy przekracza ona ustalone konkretnie przepisy bhp. W miejscu pracy musi być przynajmniej czternaście stopni Celsjusza bez względu na to, czy mamy do czynienia z opadami atmosferycznymi, czy też napływem chłodnego powietrza. Co jeszcze musi zapewnić pracodawca?

Co zapewnić pracownikom?

W przypadku miejsca pracy, w którym panuje minimalna temperatura, należy zapewnić pracownikom posiłki regeneracyjne oraz odpowiednią odzież. Ważne jest zadbanie o odpowiednie źródła ciepła w zakładzie pracy, z których będzie mógł skorzystać każdy. Pracownicy powinni mieć również możliwość podgrzewania posiłków. Bez względu na to, czy osoby zatrudnione wykonują ciężką pracę fizyczną, czy też dotyczy ich wyłącznie praca lekka, przepisy prawa są jasne – zapewnienie optymalnej temperatury w miejscu pracy jest konieczne.

Temperatura na hali produkcyjnej a przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Co jeśli w miejscu pracy maksymalna temperatura będzie zbyt wysoka bądź za niska? Warto od razu podkreślić, że zaniedbanie tego aspektu może nieść ze sobą ogromne konsekwencje. Temperatura w miejscu pracy jest bardzo istotną kwestią, a pracodawca, który nie zapewni optymalnej temperatury w pomieszczeniach biurowych czy innych pomieszczeniach pracy, musi liczyć się z negatywnymi skutkami takiej sytuacji.

Przekraczanie maksymalnej bądź minimalnej temperatury w miejscu pracy to przede wszystkim niekorzystne warunki dla pracowników. Jeśli w pomieszczeniach biurowych temperatura nie jest optymalna, wówczas wydajność pracowników znacząco spada. Mogą oni również odmówić wykonywania pracy dlatego, że dopuszczalna temperatura nie została osiągnięta. Jeśli temperatura w miejscu pracy jest zbyt niska, to pracownicy mogą również znacznie częściej chorować.

FAQ:

1. Ile powinna wynosić minimalna temperatura na hali produkcyjnej?

Według przepisów minimalna temperatura na hali produkcyjnej musioże wynosić czternaście stopni Celsjusza.

2. Czy pracownicy mają prawo do zimnych napojów w czasie upałów?

Jeśli w danym pomieszczeniu temperatura przekroczy dwadzieścia osiem stopni Celsjusza, wówczas pracownicy powinni zostać wyposażeni w napoje chłodzące.

3. Czy pracodawca powinien monitorować temperaturę w pomieszczeniach biurowych?

Tak, pracodawca powinien dokładnie sprawdzać temperaturę w pomieszczeniach pracy. Jeśli przekroczy ona normy bądź spadnie poniżej określonej temperatury, właściciel przedsiębiorstwa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

wróć