• Aktualności
 • Klimat na hali produkcyjnej – jak wpływa na pracowników?

Klimat na hali produkcyjnej – jak wpływa na pracowników?

Mikroklimat w środowisku pracy to problem, jaki musi brać pod uwagę każdy przedsiębiorca i inwestor podczas projektowania budynków firmowych. Klimat wewnętrzny wpływa nie tylko na żywotność stosowanych narzędzi czy maszyn, ale przede wszystkim na zdrowie oraz samopoczucie zatrudnionych ludzi. Dowiedz się, jak wielkie znaczenie mają odpowiednie warunki w miejscu pracy.

Co to jest mikroklimat w środowisku pracy?

Artykuł 94. Kodeksu pracy wymienia podstawowe obowiązki pracodawcy, wśród których znajduje się zapis, według którego pracodawca powinien zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to m.in. zapewnienie pracownikom poczucia komfortu cieplnego, ponieważ klimat w środowisku pracy ma ogromny wpływ na samopoczucie osób zatrudnionych, ich koncentrację, jakość wykonywania zadań, a także kondycję zdrowotną.

Klimat środowiska pracy to jednak coś więcej niż tylko odpowiednia temperatura powietrza na hali produkcyjnej czy w biurze. Na klimat wewnętrzny składają się parametry takie jak:

 • temperatura powietrza,
 • średnia temperatura promieniowania otaczających powierzchni,
 • wilgotność względna powietrza,
 • prędkość przepływu powietrza,
 • ciśnienie atmosferyczne,
 • ciśnienie cząstkowe pary wodnej,
 • tempo metabolizmu pracowników,
 • indywidualne zdolności każdego organizmu do przystosowania do warunków na danym stanowisku pracy.

Zapewnienie pracownikom poczucia komfortu cieplnego – wskaźnik PMV

Ze względu na zmienne parametry mikroklimatu przy stanowiskach pracy wyróżnia się środowisko zimne, umiarkowane oraz gorące. Do ich określania służy wskaźnik PMV (ang. predicted mean vote) opisany w normie EN ISO 7730. Przewiduje on średnią ocenę dużej grupy osób, które określiły swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen: od -3 (zimno) do +3 (gorąco). Wskaźnik bierze pod uwagę wyżej wymienione parametry, a także m.in. izolację cieplną odzieży.

Środowisko zimne

Wskaźnik PMV w zimnym środowisku pracy jest równy lub mniejszy niż -2. Mikroklimat zimny odbiera z organizmu człowieka ciepło, wychładzając organizm – komfort cieplny nie może zostać osiągnięty. Pracownicy długotrwale przebywający przy takim stanowisku pracy doświadczają wychłodzenia organizmu, ponieważ temperatura wewnętrzna ciała spada. W skrajnych przypadkach może dojść do hipotermii, a nawet odmrożeń.

Środowisko gorące

W gorącym środowisku pracy wskaźnik PMV jest równy lub większy niż +2. Tutaj również temperatura powietrza nie odpowiada równowadze cieplnej ciała ludzkiego – środowisko nie może odebrać więcej energii cieplnej. Wówczas następuje wzrost temperatury wewnętrznej ciała, przegrzanie organizmu. W niektórych przypadkach wysoka temperatura na hali produkcyjnej prowadzi do hipertermii albo oparzeń.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie napoje i odzież, które pomagają wypełniać zadania w środowisku zimnym lub gorącym. Zatrudnieni muszą posiadać zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do przebywania w określonych warunkach, wśród nich nie powinni znajdować się:

 • pracownicy młodociani,
 • kobiety w ciąży,
 • matki karmiące.

Środowisko umiarkowane

W środowisku umiarkowanym wskaźnik PMV utrzymuje się pomiędzy -2 a +2. W tym przypadku ilość ciepła generowanego przez ciało pracownika jest zrównoważona z ilością ciepła odbieraną przez środowisko. Negatywne skutki zdrowotne nie powinny występować (poza indywidualnymi różnicami w odczuwaniu ciepła wśród zatrudnionych osób). Przyjmuje się, że warunki komfortu cieplnego spełnia miejsce pracy, w którym minimalna temperatura powietrza wynosi:

 • 14℃ w pomieszczeniach, gdzie wykonuje się ciężką pracę fizyczną,
 • 18℃ w pomieszczeniach, gdzie wykonuje się lekką pracę fizyczną lub biurową.

Względna wilgotność powietrza na hali produkcyjnej w mikroklimacie umiarkowanym powinna mieścić się w zakresie 40-60%. Bardzo istotny jest również kierunek i prędkość ruchu powietrza – strumień z wentylacji lub klimatyzacji nie może być bezpośrednio skierowany na stanowisko pracy.

Mikroklimat a hałas w środowisku pracy

Pracodawcy w kontekście mikroklimatu w hali produkcyjnej czy biurze muszą stosować się do jasno określonych zasad BHP. Wilgotność powietrza w miejscu pracy oraz jego temperatura to jednak nie wszystko – trzeba pomyśleć również o poziomie hałasu generowanego przez stosowane maszyny, a także wentylację czy klimatyzację. Jeśli natężenie hałasu przekracza 84 dB, osoby zatrudnione muszą być zaopatrzone w indywidualne środki ochrony słuchu.

Warto sprawdzić, czy system chłodzenia i ogrzewania nie generuje części uciążliwych dźwięków. Hałas w miejscu pracy można zredukować, wymieniając wentylację, ogrzewanie oraz klimatyzację na sprawdzone, cichsze modele sprzętów.

Najkorzystniejsze warunki mikroklimatu w środowisku pracy

Pracownicy nie powinni spędzać zbyt dużo czasu jednocześnie przy zimnych lub gorących stanowiskach pracy. Jeśli muszą być wystawieni na niekorzystny mikroklimat przez dłuższy czas, pracodawca zobligowany jest zapewnić odpowiednią odzież, gorące napoje do rozgrzania lub zimne – kiedy maksymalna temperatura w pracy powoduje pocenie i należy uzupełnić utratę wody oraz soli mineralnych.

Uzyskanie idealnego mikroklimatu w pracy jest dość skomplikowane, wymaga bowiem zaawansowanego planowania. Warto przemyśleć instalację systemu wyposażonego w sterowniki, które zagwarantują pełną kontrolę nad mikroklimatem w środowisku pracy. Urządzenia tego rodzaju znajdziesz w ofercie sklepu HITEXA.

Kontrolowany mikroklimat w zakładzie pracy – HITEXA

Prezentujemy szeroką paletę produktów zaprojektowanych do stworzenia odpowiedniego mikroklimatu w środowisku pracy, niezależnie od potrzeb danego zakładu. Wentylacja (ogólna, strefowa czy stanowiskowa) połączona z klimatyzacją ewaporacyjną czy nagrzewnicami pozwala określić m.in. prędkości przepływu powietrza, wilgotność i temperaturę, tym samym pozytywnie wpływając na zdrowie i samopoczucie pracowników.

Dzięki naszym sprzętom maksymalna temperatura w miejscu pracy oraz wartość obciążenia termicznego jest efektywnie zmniejszana. Oprócz tego proponowane rozwiązania wyróżnia wyjątkowo cicha praca, która również poprawia komfort pracy zatrudnionych w zakładzie osób. Zachęcamy zatem do kontaktu ze specjalistami HITEXA – z powodzeniem dopasują urządzenia do potrzeb inwestora.

FAQ

 • Na jakie czynniki składa się mikroklimat w środowisku pracy?

Centralny Instytut Ochrony Pracy podaje, że analizując mikroklimat w środowisku pracy, trzeba wziąć pod uwagę m.in.: temperaturę powietrza, jego wilgotność i ciśnienie, tempo metabolizmu organizmu ludzkiego oraz indywidualne zdolności do przystosowania do warunków cieplnych.

 • Jakie są najkorzystniejsze warunki mikroklimatu w pracy?

Idealny mikroklimat w środowisku pracy powinien być dopasowany do potrzeb danego zakładu oraz zatrudnionych w nim osób.

 • Jak kontrolować mikroklimat w środowisku pracy?

Skutecznym rozwiązaniem są urządzenia HITEXA: wentylatory, klimatyzatory ewaporacyjne oraz nagrzewnice pomagają uzyskać optymalne warunki we wnętrzu hali produkcyjnej lub biura.

wróć