ADRIAN-AIR® AXC

KURTYNY POWIETRZNE 

  • moc w przedziale od 16 do 45 kW z wydatkiem powietrza od 2 000 do 5 000 m3 /godz
  • montaż nad bramą
  • pionowa dystrybucja gorącego powietrza
  • pobór powietrza z ogrzewanego pomieszczenia
  • palnik z regulacją dwustopniową

W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.