ADRIAN-AIR® AR

NAGRZEWNICE NADMUCHOWE

Modele: AR 35 ERP, AR 45 ERP, AR 60 ERP, AR 80 ERP

  • moc w przedziale od 19 do 73 kW z wydatkiem powietrza od 4.250 do 9.000 m3/godz
  • prosty montaż na ścianie wewnątrz lub na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia
  • możliwość podłączenia do przewodów wentylacyjnych lub bezpośrednia dystrybucja gorącego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia
  • pobór powietrza do spalania ze środowiska zewnętrznego lub z ogrzewanego pomieszczenia
  • wentylator promieniowy

* W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.