ADRIAN-AIR® AR

NAGRZEWNICE NADMUCHOWE

Modele: AR 2 ERP, AR 3 ERP, AR 4 ERP, AR 5 ERP, AR 6 ERP, AR 8 ERP

  • moc w przedziale od 14,5 do 73,9 kW z wydatkiem powietrza od 2 100 do 7 100 m3/godz
  • prosty montaż na ścianie wewnątrz lub na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia
  • możliwość podłączenia do przewodów wentylacyjnych lub bezpośrednia dystrybucja gorącego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia
  • pobór powietrza do spalania ze środowiska zewnętrznego lub z ogrzewanego pomieszczenia
  • wentylator promieniowy

W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.