PROMIENNIKI ADRIAN-RAD® E

Monoblokowe połączenie palnika i komory wentylatora umożliwia rekuperację ciepła oraz recykling spalin

Recykling spalin

  • bardzo niski poziom emisji spalin do otoczenia
  • promiennik przyjazny dla środowiska

Konstrukcja palnika umożliwia odzysk ciepła ze spalin. Przy średniej temperaturze powierzchni rur promieniujących równej około 400°C osiągnięto bardzo niski poziom emisji spalin.

Rekuperacja ciepła

  • wysoka wydajność cieplna
  • oszczędność w zużyciu energii do pracy nagrzewnicy

 

Wysoce wydajne spalanie jest możliwe, gdy na wlocie powietrza do komory spalania jest ono wstępnie ogrzane. Rury promieniujące szybciej rozgrzewają się do zadanej temperatury i skracają czas pracy nagrzewnicy. Czynniki te, powodują zmniejszenie całkowitych kosztów ogrzewania.

Modyfikacja bezpieczeństwa promiennika podczerwieni do klasy IP54

Ta modyfikacja techniczna w promienniku podczerwieni ADRIAN-RAD®E, umożliwia jego zastosowanie w pomieszczeniach, ocenianych jako niebezpieczne z powodu obecności pyłów palnych. Instalacja obejmuje wykorzystanie izolowanego reflektora, który zapewnia pobór powietrza do spalania z zewnątrz i wyciąg spalin na zewnątrz ogrzewanych pomieszczeń.

 

*W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.