Systemy sterowania

Zapotrzebowanie na systemy sterowania ogrzewaniem i jego elementy wynika z konieczności optymalizacji działania urządzeń grzewczych.

Optymalizacja wydajności urządzeń grzewczych ma się wiązać również ze zmniejszeniem całkowitego zużycia energii, przy jednoczesnej wydajnej pracy systemu.

Prawidłowy wybór i dobre ustawienia z uwzględnieniem rodzaju instalacji i pomieszczeń, zaspokoją potrzeby wymagających klientów.

Kompleksowy system grzewczy

 • pomieszczenia o dużej objętości i złożonej konstrukcji;
 • ogrzewanie strefowe (ogrzewanie powierzchni do różnych temperatur w 1 hali);
 • połączenie różnych technik grzewczych;
 • współpraca z różnego rodzaju urządzeniami;
 • destratyfikacja.

Zastosowanie systemów sterowania:

 • kontrola wielu typów urządzeń;
 • możliwość optymalizacji wszystkich parametrów z zachowaniem maksymalnej wydajności;
 • archiwizacja wartości pomiarowych;
 • analiza systemu;
 • centralne sterowanie i monitorowanie;
 • zdalne sterowanie;
 • ochrona przed nieuprawnioną modyfikacją ustawień.

Prosty system ogrzewania

 • obiekty o stosunkowo małych wymiarach;
 • ogrzewanie całej powierzchni do tej samej temperatury;
 • jeden rodzaj urządzeń grzewczych.

Zastosowanie systemów sterowania:

 • proste sterowanie dostępne bezpośrednio z ogrzewanej powierzchni;
 • możliwość ustawienia żądanej temperatury;
 • sterowanie za pośrednictwem komputera lub smartfona z Wi-Fi;
 • automatyczna regulacja w wybranych trybach.

 

MIKROPROCESOROWY SYSTEM STEROWANIA

ZDALNE STEROWANIE

ANALOGOWY SYSTEM STEROWANIA

CZUJNIKI TEMPERATURY

MICRO-RAD®

ADRIAN® smart

SALUS 091FL PC

ADRIAN-SCAN