Elektrodowy nawilżacz powietrza do central wentylacyjnych VEH

Seria izotermicznych nawilżaczy elektrodowych VEH to grupa urządzeń zaprojektowanych specjalnie do instalacji wewnątrz centrali wentylacyjnej. Zazwyczaj nawilżacz jest instalowany na zewnątrz centrali, takie rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi kosztami instalacyjnymi: zabezpieczenie zbiornika z wodą przed zamarznięciem, przewody zasilające wodę oraz parę wodną muszą być wykonane z odpowiednich materiałów odpornych na niskie temperatury, zmniejszenie wydajności urządzenia w wyniku wykraplania się wody z pary wodnej. Dlatego seria izotermicznych nawilżaczy elektrodowych VEH przeznaczonych do instalacji wewnątrz centrali wentylacyjnej jest idealnym rozwiązaniem, pozwalającym znacznie obniżyć koszty instalacji oraz zapewnić wysoką wydajność urządzenia. Nawilżacz VEH składa się z dwóch części połączonych elektrycznie: części hydraulicznej i jednostki sterującej. Część hydrauliczna jest zainstalowana wewnątrz centrali wentylacyjnej nad zbiornikiem spustowym kondensatu bezpośrednio za wężownicą chłodzącą. Jednostka sterująca może być umieszczone w szafie sterującej centrali klimatyzacyjnej.

 

Specyfikacja:

 • Izotermiczny nawilżacz powietrza
 • Automatyczny innowacyjny system spustowy o średnicy 40 mm
 • Natychmiastowa kontrola produkcji pary
 • Niezwykle niski koszt instalacji. Eliminacja dodatkowych kosztów instalacji.
 • 100% wydajności dzięki instalacji wewnątrz centrali wentylacyjnej
 • Nie mechaniczna kontrola poziomu wody, dzięki czemu nie ma usterek wynikających z wytrącania się osadów z wody.
 • Płytka sterująca mikroprocesorem
 • Połączenie MODBUS
 • Łatwość instalacji wewnątrz zbiornika kondensatu w centrali wentylacyjnej


Zastosowanie:

 • Szpitale, pomieszczenia czyste
 • Muzea
 • Serwerownie, banki
 • Opracowany do zainstalowania wewnątrz centrali

*W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.