Rezystorowy nawilżacz powietrza do central wentylacyjnych REH

Seria izotermicznych nawilżaczy rezystancyjny REH to grupa urządzeń zaprojektowanych specjalnie do instalacji wewnątrz centrali wentylacyjnej. Przepływ prądu elektrycznego przez elementy rezystancyjne (grzałki) zanurzone w wodzie powoduje wytwarzanie sterylnej, czystej i bezwonnej pary, która miesza się z powietrzem bezpośrednio w centrali wentylacyjnej. Odpowiednia przewodność elektryczna wody w zbiorniku parowym, warunkująca poprawne funkcjonowanie urządzenia, jest utrzymywana automatycznie dzięki cyklicznemu przepłukiwaniu zbiornika wodą wodociągową. Częstotliwość tego procesu jest regulowana poprzez układ elektroniczny. Dzięki temu czas pracy urządzenia pomiędzy czynnościami serwisowymi został znacznie wydłużony. Nawilżacz wytwarza niezbędną ilość pary aż do momentu, w którym mierzona wilgotność względna osiągnie wymagany poziom. Proces produkcji pary zostaje wznowiony, gdy czujnik wykryje spadek wilgotności względnej powietrza poniżej zadanego poziomu. Seria izotermicznych nawilżaczy REH składa się z dwóch części połączonych elektrycznie: części hydraulicznej i jednostki sterującej. Część hydrauliczna jest zainstalowana wewnątrz centrali wentylacyjnej nad zbiornikiem spustowym kondensatu bezpośrednio za wężownicą chłodzącą. Jednostka sterująca może być umieszczone w szafie sterującej centrali klimatyzacyjnej.

 

Specyfikacja:

 • Automatyczny innowacyjny system spustowy o średnicy 40 mm
 • Niezwykle niski koszt instalacji
 • 100% wydajności dzięki instalacji wewnątrz centrali wentylacyjnej
 • Korpus nawilżacza zbudowany w oparciu o rozmiar centrali wentylacyjnej
 • Niemechaniczna kontrola poziomu wody, dzięki czemu nie ma usterek wynikających z wytrącania się wapnia z wody
 • Płytka sterująca mikroprocesorem
 • Połączenie MODBUS
 • Łatwość instalacji wewnątrz zbiornika kondensatu w centrali wentylacyjnej

Zastosowanie:

 • Szpitale, pomieszczenia czyste
 • Muzea
 • Serwerownie, banki
 • Opracowany do zainstalowania wewnątrz centrali

*W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.