DEKONTAMINATORY POWIETRZA Z TECHNOLOGIĄ Plasma-Lyse®

Produkty Emma & Nella Technology stanowią zaawansowane rozwiązanie w zakresie biodekontaminacji powietrza. To zupełnie nowy sposób, aby nie tylko oczyścić powietrze, ale dosłownie uczynić je nowym. Technologia nie powoduje osadzania się zanieczyszczeń na żadnych filtrach,  jak przy oczyszczaczach wykorzystujących ozon czy promieniowanie UVC.

Produkty Emma & Nella Technology niezawodnie neutralizują wszystkie wirusy, bakterie i pleśnie w powietrzu, zapewniając bezpieczeństwo biologiczne.

Technologia Plasma-Lyse® działa na zasadzie dekontaminacji powietrza, polegającego na przemianie cząsteczek zanieczyszczeń w pierwotne składniki powietrza. Proces jest bezodpadowy i nie powoduje powstawania wtórnych zanieczyszczeń.

Technologia Emma & Nella to jedyna dostępna technologia, która jest w stanie wytworzyć czyste powietrze z zanieczyszczonego powietrza. Wykorzystuje replikację naturalnego procesu mineralizacji – przemiany cząsteczek organicznych w nieorganiczne.

Zanieczyszczenia  są dosłownie rozkładane jak elementy składowe i wykorzystywane jako paliwo do wytworzenia zupełnie nowych cząsteczek

 

*zastrzeżony desing

ISO

EN ISO 9001:2015

opis metody

dane techniczne

 

film